Regionalt specialitetstråd för laboratoriemedicin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Regionalt specialitetstråd för laboratoriemedicin i Uppsala-Örebroregionen består av verksamhetschefer/företrädare för de ingående landstingens laboratorier.

  • Charlotta Gestblom, Inger Eng, Värmland
  • Maria Engedahl, Uppsala län
  • Tova Johansson Marknell, Region Gävleborg
  • Jan Forslid, Region Örebro län, ordförande
  • Per Bjellerup, Västmanland
  • Sivert Stenman, Tibor Tot (stf), Dalarna

Regionalt specialitetstråd för laboratoriemedicin sammanträder ca 1 gång per termin. Ordförande är sammankallande.
Regionalt specialitetstråd för laboratoriemedicin undertecknar budgetöverenskommelse mellan landstingen för laboratoriemedicin.

Varje laboratoriespecialitet har ett eget råd för gemensamma frågor, se undersidor till vänster.