Regionsamordnare

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Klinisk kemi och klinisk mikrobiologi

Barbro Eriksson
Tel: 023-49 11 64
Mobil: 072-518 40 36 
E-post: barbro.a.eriksson@ltdalarna.se  

Arbetsuppgifter:

 • Upprättar budget och verksamhetsplan tillsammans med regionalt specialistråd för laboratoriemedicin. Skriver verksamhetsberättelse.
 • Ansvarar för samverkan inför upphandling av laboratorie-förbrukningsmaterial, t ex referensgrupper, information om artiklar och uppföljning av avtal.
 • Ansvarar tillsammans med värdlandstinget för regionmöten inom klinisk kemi och klinisk mikrobiologi.
 • Sammankallande i nätverk för patientnära analys, information, transporter och bedömning av elfores.
 • Ansvarar för genomförande av temadagar i klinisk kemi och klinisk mikrobiologi.
 • Driver, medverkar och genomför samverkansuppdrag från råden.

Klinisk patologi

Åsa Bergström
Tel: 019-602 10 36
E-post: asa.bergstrom@orebroll.se

Arbetsuppgifter:

 • Ansvarar för samverkan inför upphandling av laboratorie-förbrukningsmaterial, t ex referensgrupper, information om artiklar och uppföljning av avtal där patologins förbrukningsartiklar ingår.
 • Sammankallande i nätverk för kvalitetsansvariga inom klinisk patologi/cytologi.
 • Driver, medverkar och genomför samverkansuppdrag från specialistråd.

Transfusionsmedicin

Helena Löf
Tel: 018-611 41 93
E-post: helena.lof@akademiska.se

Arbetsuppgifter:

 • Verka för samordning av transfusionsmedicinska metoder mellan regionen och Akademiska sjukhuset.
 • Utbildning inom Transfusionsmedicin från mottagning av blodgivare, komponentberedning och frisläppning till utlämning av blod till patienter.
 • Utveckla och införa transfusionsmedicinska metoder i regionen i samverkan med lokala medarbetare.
 • Egeninspektion på samtliga blodcentraler inom Västmanland, Dalarna och Gävleborg.
 • Delta vid inspektioner från myndigheter och andra externa granskningar.
 • Anordna studiedagar eller annan utbildning som efterfrågas i regionen.
 • Ansvarar för samverkan och deltar i test och utvärdering vid gemensam upphandling.
 • Administrerar, kallar och skriver protokoll för samverkan mellan transfusionsmedicin inom Uppsala och Örebro regionen.