Uppdateringar på sidorna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Lista över de senaste händelserna på regionhemsidan för laboratoriemedicin

2017-06-15
Officiell sändlista uppdaterad.

2016-12-09
Komplettering av minnesanteckningar från rådsmöte klinisk mikrobiologi vid regionmötet i Karlstad.

2016-11-21
Minnesanteckningar och presentationer från Regionmöte i Karlstad 2016-11-27--28 inlagda under resptektive rubrik på sidorna.

2016-10-03
Protokoll från RSL 2016-04-08 och 2016-08-17 (tel.möte) finns under Minnesanteckningar.

2016-08-18
Protokoll från RSL 2015-12-04 finns under Minnesanteckningar. Officiell sändlista för information inom regionen uppdaterad 2016-06-27, finns under Organisation på startsidan.

2016-04-26
Protokoll från RSL-möte 141210, årsrapport regionsamverkan 2015, kontaktuppgifter ingenjörer och kemister samt uppdaterad officiell sändlista från 2015.
Akrivering av dokument från 2013 och bakåt. Rättning av länkar.

2015-12-07
Protokoll från RSL-möten 23 juni och 31 aug 2015 finns under Minnesanteckningar.

2015-11-16
Presentationer och minnesanteckningar från regionmöte i Västerås 2015-10-22--23 finns inlagda under respektive sidrubrik.

2015-07-06
Protokoll från RSL-möten 2 feb och 13 apr 2015 finns under Minnesanteckningar.

2015-05-26
Rapporter från Workshop transfusionsmedicin 8 maj i Stockholm finns i Minnesanteckningar, RSL, rapporter.
Utbildningsmaterial från nätverksträff elforesbedömare 6 maj i Västerås finns under Dokument från temadagar.

2015-03-13
Informationsmaterial från BD inlagt under minnesanteckningar PNA-verksamhet.

2015-03-12
Länk till Laboratoriemdicin Gävleborg rättad. Ordförande för rådet för transfusionsmedicin ändrad. Dokument från 2012 och bakåt flyttade till arkivet.

2015-02-26
Officiella sändlistan uppdaterad

2015-01-26
Minnesanteckningar, nätverksträff informatörer 22 okt 2014, inlagda.