Dokument från temadagar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Temadagar 2016

Nätverksträff/temadag elforesbedömare Västerås 26/9

AL-Amyloidos ur en hematologs perspektiv (ppt) Andreea Sima

 

Temadagar 2015

Nätverksträff/temadag elforesbedömare Västerås 6/5

Små M-komponenter (pdf) Mattias Aldrimer

Vilka analyser behöver ingå i en urinproteinelektrofores (pdf) L-O Hansson

Patientfall 1 (pdf) Mattias Karlman

Patientfall 2 (pdf) L-O Hansson

 

Temadagar 2014

Nätverksträff/temadag elforesbedömare Örebro 29/4

Sebia Hydrasys 2 scan presentation (ppt)