Utvärderingar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Pågående utvärderingar och tester inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi.

Utvärderingar klinisk kemi

För detaljerad information kontakta respektive laboratorium enligt lista:

Metodvalideringar, -verifieringar Uppsala-Örebroregionen

Utvärderingar klinisk mikrobiologi

 

Utvärderingar klinisk patologi

 

Utvärderingar PNA