Samordnad individuell plan (SIP)

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den här sidan är under avveckling och kommer att stängas helt 18-09-30. Har ni någon länk till denna sida bör ni alltså i så fall ta bort den och ersätta den med http://extern.ltdalarna.se/

Ni bör också lägga in en länk till http://www.regiondalarna.se/verksamhet/halsa-och-valfard/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-halso-och-sjukvard/ (Region Dalarna). Där finns information om den nya lagen, riktlinjer, överenskommelse samt "Lathund TakeCare samverkan kring SIP".

Det finns också en funktionsbrevlåda sus@regiondalarna.se som det går bra att mejla till. Dit kan ni vända er med bekymmer, klagomål eller utvecklingsidéer. Det är medlemmar i SUS-gruppen på Region Dalarna som bevakar funktionsbrevlådan och svarar på mejl. Vanliga frågor hittar ni under "Frågor och svar" längst ner på sidan.