Samordnad individuell plan (SIP)

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sedan årsskiftet 2018-01-01 gäller en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Samtidigt upphävs lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. SIP är ett samarbete mellan kommun och landsting för att hantera anmälan, informationsöverföring, vårdplanering och i vissa fall betalning för de patienter som vårdas inom den slutna vården efter det att de bedömts vara utskrivningsklara.

Inloggning till SIP:
https://cns.ltdalarna.se 

Verksamhetsrelaterade frågor:
Verksamhetsrelaterade frågor besvaras av Victoria Lindmo, victoria.lindmo@ltdalarna.se

Avskrivningsärenden och kontakt:
När det gäller avskrivningsärenden och kontaktperson gentemot kommunerna kontakta:
Hans Liljeberg, telefon 023-492938 hans.liljeberg@ltdalarna.se

Support: 
Kontakta i första hand din kommuns IT-support för felsökning. Denna får vid behov kontakta landstingets support på telefon 023-44000.

Inloggning pilotdrift
Vi tar nu fram ett nytt gränssnitt för inloggning av kommunanvändare i SIP, TakeCare. Syftet med den nya anslutningen är att den ska ge en säkrare, mera stabil lösning samt att utskrift på skrivare ska fungera. Tyvärr kan vi nog inte förvänta oss kortare svarstid.

Denna inloggning är fri att använda för alla tillsvidare.
Lathund inloggning pilotdrift
Logga in pilotdrift
Kända fel

 

Aktuellt

Telefonlista samordningssköterskor Landstinget Dalarna