Riktlinjer Sjukgymnastik

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För att effektivisera och kvalitetssäkra den sjukgymnastiska verksamheten och de sjukgymnastiska behandlingsinsatserna arbetar sjukgymnaster över hela landet med att evidenssäkra och skapa gemensam konsensus kring ett flertal diagnoser.