Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten består av Smittskyddssektionen, Vårdhygien, STRAMA Dalarna och hiv/STI-samordnare. Samtliga verksamheter är länsövergripande. Arbetet sker genom övervakning, smittspårning, utveckling av vårdrutiner, information och utbildning.

 • 1

Smittskyddsenheten

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nyheter från Smittskyddsenheten

 • Hygienkonferens våren 2017

  Nu är datum klara för vårens hygienkonferens.

 • Nytt nummer av Aktuellt från Smittskydd & Vårdhygien

  Nu finns vårt nyhetsbrev, Aktuellt från Smittskydd & Vårdhygien, ute för läsning.

 • Åhörarkopior hygienkonferens

  Nu finns åhörarkopior till hygienkonferens för utskrift.

 • Pneumokockvaccination - reviderat PM

  I enlighet med Folkhälsomyndighetens ändrade rekommendationer kring vaccination mot pneumokocker har vårt PM reviderats och uppdaterats.

 • Influensa - information till gravida

  Nu finns information om vaccination mot säsongsinfluensa som vänder sig till gravida. Gravida tillhör en av riskgrupperna för säsongsinfluensa och ska därmed erbjudas gratis influensavaccination.

 • Program hygienkonferens

  Dags för höstens hygienkonferens. Välkommen att anmäla dig.

 • Kikhosta

  Kikhosta förekommer fortfarande i Sverige, med en kvarstående sjukdomsbörda särskilt bland de yngsta spädbarnen. För barn under ett år kan kikhosta orsaka svår sjukdom och även dödsfall.

 • Åhörarkopior Asyldagen

  Här hittar du åhörarkopior från utbildningsdagen Asyl- och migranthälsa.

 • Strama Dalarnas utbildningsdag

  Strama Dalarna inbjuder till utbildning! Stramas kontaktläkare, kontaktsköterska (eller motsv.) och avdelningschef/verksamhetschef hälsas välkomna till utbildning: onsdagen den 9:e november i föreläsningssalen, CKF, Nissers väg 3, Falun

 • Följsamhetsmätning

  SKL:s databas är nu öppen för registrering av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.

Kalenderhändelser Smittskyddsenheten