Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten består av Smittskyddssektionen, Vårdhygien, STRAMA Dalarna och hiv/STI-samordnare. Samtliga verksamheter är länsövergripande. Arbetet sker genom övervakning, smittspårning, utveckling av vårdrutiner, information och utbildning.

 • 1

Smittskyddsenheten

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nyheter från Smittskyddsenheten

 • Program hygienkonferens

  Dags för höstens hygienkonferens. Välkommen att anmäla dig.

 • Kikhosta

  Kikhosta förekommer fortfarande i Sverige, med en kvarstående sjukdomsbörda särskilt bland de yngsta spädbarnen. För barn under ett år kan kikhosta orsaka svår sjukdom och även dödsfall.

 • Åhörarkopior Asyldagen

  Här hittar du åhörarkopior från utbildningsdagen Asyl- och migranthälsa.

 • Strama Dalarnas utbildningsdag

  Strama Dalarna inbjuder till utbildning! Stramas kontaktläkare, kontaktsköterska (eller motsv.) och avdelningschef/verksamhetschef hälsas välkomna till utbildning: onsdagen den 9:e november i föreläsningssalen, CKF, Nissers väg 3, Falun

 • Följsamhetsmätning

  SKL:s databas är nu öppen för registrering av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.

 • Ansökan statsbidrag hiv/STI-prevention 2017

  Nu kan du söka statsbidrag för hiv/STI-prevention inför 2017

 • Vaccinbrist

  Aktuellt gällande vaccinbrist.

 • Screening av syfilis borttaget

  Smittskyddsläkarna i Sverige har gemensamt beslutat att inte ta syfilisserologi i samband med hälsoundersökning av asylsökande.

 • Åhörarkopior Smitta i förskolan

  Nu finns åhörarkopior från utbildningen "Smitta i förskolan" tillgängliga.

 • Åhörarkopior hygienkonferens

  Klicka här för att ladda ner åhörarkopior från vårens hygienkonferens.

Kalenderhändelser Smittskyddsenheten