Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten består av Smittskyddssektionen, Vårdhygien, STRAMA Dalarna och hiv/STI-samordnare. Samtliga verksamheter är länsövergripande. Arbetet sker genom övervakning, smittspårning, utveckling av vårdrutiner, information och utbildning.

 • 1

Smittskyddsenheten

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nyheter från Smittskyddsenheten

 • Antibiotikaresistens i världen

  Antibiotikaresistens i världen uppmärksammans under antibiotikaveckan. Under den internationella antibiotikaveckan den 12-18 november sätter Sverige och många andra länder antibiotikaresistensen i fokus.

 • Influensavaccination av vårdpersonal

  I Dalarna rekommenderar vi influensavaccination av vårdpersonal. Det finns två anledningar; att förhindra smittspridning från personal till patienter och att minska sjukfrånvaron under en period när sjukvårdsbelastningen brukar vara hög. Vaccinationsko...

 • Aktuellt från Smittskydd & Vårdhygien

  Nu finns ett nytt nummer publicerat av vårt eget nyhetsbrev "Aktuellt från Smittskydd & Vårdhygien"

 • Åhörarkopior hygienkonferens höst 2018

  Nu finns hand-outs till hygienkonferensen hösten 2018, tillgängliga för utskrift. Klicka här för att öppna.

 • Vaccin mot säsongsinfluensa 2018/2019

  Nu finns information om säsongsinfluensa tillgänglig.

 • Hiv i äldreomsorgen

  Cirka hälften av de som lever med hiv i Sverige idag är över 50 år. Trots det är kunskapen fortfarande låg inom vården och samhället om vad det innebär att åldras med hiv. I takt med att denna grupp växer för varje år, sätts vården på prov för att kunn...

 • Viktig information om kikhosta

  Antalet fall av kikhosta hos spädbarn har ökat i sommar. Fyra spädbarn yngre än 30 dagar, varav ett i Dalarna, har insjuknat de senaste tre månaderna.

 • Höstens hygienkonferens

  Nu är anmälan öppen för höstens hygienkonferens.

 • Encepur finns för beställning

  Nu finns Encepur åter för beställning.

 • Nya översättningar smittskyddsblad

  Nu finns ytterligare översättningar av smittskyddsbladen tillgängliga.

Kalenderhändelser Smittskyddsenheten