Aktuella riskområden MRB

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Screening för VRE (vankomycinresistenta enterokocker) pga pågående utbrott i Örebro, Nyköping, Umeå och Huddinge. Patienter som vårdats inneliggande på dessa sjukhus ska screenas för VRE inför inläggning i slutenvården i Dalarna. Enterokocker är tarmbakterier som överlever under lång tid i vårdmiljö vilket ställer extra krav på städning och vårdhygienrutiner för att förhindra smittspridning. Screening är därför av yttersta vikt för att tidigt upptäcka bärarskap av VRE.

Riskområde för VRE

Örebro, Nyköping, Umeå och Huddinge
Klicka här för att läsa mer om spridning av VRE

Riskområde för ESBL

Inga riskomården i Sverige.

Riskområde för MRSA

Inga riskområden i Sverige.

Klicka här för att komma till dokumentet Screeningundersökning avseende mulitresistenta bakterier