Harpest

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Harpest - nu ökar antalet fall. Vi ser nu en ökning av antalet fall av harpest (tularemi) i vårt län. 21 fall har diagnostiserats hittills i år, varav 19 bara i september.

Harpest orsakas av en bakterie, Francisella tularensis. Smågnagare och harar bär på smittan, som framför allt överförs via mygg- eller fästingbett. Smitta kan också ske genom direkt kontakt med sjuka eller döda djur och vid inandning av förorenat damm. Smittspridning via vatten eller livsmedel är mindre vanlig.                                                                                                           
 Inkubationstiden är oftast kort, vanligtvis några dagar. Patienten insjuknar akut med hög feber, huvudvärk och illamående. Smitta via insektsbett eller beröring av smittat djur, ger ofta ett sår och närliggande lymfkörtlar blir då förstorade och ömma. Smitta genom inandning av förorenat damm kan ge lunginflammation. Vid intag av smittat vatten kan man även insjukna med faryngit eller tonsillit.

Diagnos ställs genom påvisning av antikroppar mot harpest, som blir positivt tidigast 14 dagar efter insjuknandet. Diagnos kan också ställas genom prov från sår (PCR eller odling).  Prov skickas till Bakteriologen på Umeå universitetssjukhus (se Laboratoriemedicins analysförteckning, Tularemi antikroppar resp PCR/odling på länken http://kemlab2/analysforteckning/ ).

Harpest behandlas med antibiotika, vanligtvis Ciprofloxacin i 10 dagar (vuxendos 500 mg x 2), som även kan ges till barn. Alternativ är T Doxyferm 100 mg x 2 i 14 dagar.