Kontakt

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kontaktuppgifter på Smittskyddsenheten, Landstinget Dalarna.

Smittskyddsenheten, 023-49 07 85, fax 023-49 07 72
Expedition 08:00-12:00, 13:00-16:00
E-post: smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Adress:Smittskyddsenheten, Hus 20, Falu lasarett, 791 82 Falun
 
Anders Lindblom, smittskyddsläkare, hygienläkare
023-49 23 26, anders.lindblom@ltdalarna.se

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare, hygienläkare
023-49 28 61, helena.ernlund@ltdalarna.se

Bodil Petersén, smittskyddssköterska
023-49 07 84, bodil.petersen@ltdalarna.se

Marianne Janson, smittskyddssköterska
023-49 02 75, marianne.u.janson@ltdalarna.se

Annica Blomkvist, hygiensjuksköterska
023-49 03 22, annika.blomkvist@ltdalarna.se

Erica Nyman, hygiensjuksköterska
023-49 02 76, erica.nyman@ltdalarna.se

Lawan Wallenius, hygiensjuksköterska
023-49 06 23, lawan.wallenius@ltdalarna.se

Pia Haqwinzon, klinikassistent
023-49 07 85, pia.haqvinsson@ltdalarna.se

Olle Hjärp, hiv/STI-samordnare
023-49 14 19, olle.hjarp@ltdalarna.se