Aktuellt från Smittskydd & Vårdhygien

Publicerad 17 mars 2015

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu finns årets första nummer av Aktuellt från Smittskydd & Vårdhygien ute. Nummer 1/2015 med bland annat statistik över smittsamma sjukdomar 2014.

Dessutom Hygiensköterskorna har ordet, mässlingsfall samt nytt om provtagning klamydia. Klicka här för att läsa.