BCG-vaccin

Publicerad 2 februari 2016

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna har tillsammans med Fyrklöverlandstingen upphandlat BCG-vaccin. Avtalet gäller till 2016-12-30. Det upphandlade vaccinet är ”Freeze-dried glutamate BCG vaccine (Japan) for intradermal use”, vilket är det vaccin vi tidigare rekommenderat. Det är således detta vaccin som vi skall använda.

Vaccinet levereras i set med 10 ampuller BCG-vaccin och 10 ampuller utspädningsvätska. Varje ampull ger 1 ml (räcker till ca 9 personer över 1 år). Då det fortfarande råder brist på vaccin rekommenderas att tillräckligt med patienter samlas ihop vid varje vaccinationstillfälle så att varje ampull utnyttjas så mycket som möjligt. Vaccinet beställs via Tamro AB till lokala apotek och priset per set är 1 960 kr.