Ebola -smittskyddsblad samt algoritm för riskbedöming

Publicerad 2 december 2014

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu finns ny information tillgänglig om Ebola. Smittskyddsblad med läkarinformation samt algoritm för riskbedömning, exponering och åtgärder vid Ebola.