Influensavaccination 2013/14

Publicerad 17 september 2013

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nationell startdag för vaccination mot influensa blir tisdag 15:e oktober.

Fyrklövern, där Dalarna ingår, har förlängt avtalet med Sanofi Pasteur MSD om leverans av vaccinet Vaxigrip. De ingående vaccinstammarna för influensa A är desamma som förra säsongen, medan influensa B är nytt – Massachusetts.

Nytt för i år är att alla gravida i andra och tredje trimestern rekommenderas vaccination, oavsett eventuell tidigare vaccination med Pandemrix.

Riskgrupper behöver inte betala för influensavaccinationen.

Till riskgrupper räknas: 

Gravida i andra eller tredje trimestern
Personer med kroniska sjukdomar
- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom (för barn och ungdom med astma gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
- instabil diabetes mellitus
- kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
- kronisk lever- eller njursvikt
- extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
- flerfunktionshinder hos barn
Hushållskontakter och personal som vårdar personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar
Personer över 65 års ålder

Vaxigrip kostar lika mycket i år som förra säsongen, d v s 27.92 per dos oavsett förpackningsstorlek. OBS! För att få det avtalade priset måste beställning göras direkt hos SBL Vaccin Distribution på telefon 08-735 12 50fax 08-735 41 49 e-post order@sblvaccin.se

Glöm inte att ange kundnummer. För att få det avtalade priset måste också "Referens Fyrklövern" anges. Vaccinet kan börja levereras vecka 40.