Information om Zostavax

Publicerad 16 juni 2014

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Angående Zostavax. På grund av ett högt pris i förhållande till den nytta vaccinet ger utesluter TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) Zostavax ur högkostnadsskyddet. Studier har visat att skyddseffekten avtar över tid vilket är TLV:s skäl till beslutet.

Det finns oklarhet rörande från vilken ålder vaccinet skall ges. Vaccinet är registrerat från 50 års ålder men om vaccinet alls ska ges är det relevant att ge det först i högre ålder med tanke på avtagande effekt. Effekten beräknas kvarstå i 5-7 år och inga rekommendationer finns om påfyllnadsdos. I Stockholm rekommenderas att vaccinet  ges från 65 års ålder och tidigast 3-5 år efter bältrosepisod.

Mot bakgrund av ovanstående blir rekommendationen för Dalarna att varje enskild läkare får ta ställning till Zostavaxvaccination med vägledning av ovanstående fakta.

 

Annika Braman Eriksson                                               Anders Lindblom
Ordförande i Dalarnas läkemedelskommitté                 Smittskyddsläkare