Kikhosta

Publicerad 3 oktober 2016

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kikhosta förekommer fortfarande i Sverige, med en kvarstående sjukdomsbörda särskilt bland de yngsta spädbarnen. För barn under ett år kan kikhosta orsaka svår sjukdom och även dödsfall.

För att minska sjukligheten och antalet dödsfall i kikhosta bland små barn, har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya rekommendationer till hälso- och sjukvården. Rekommendationen sammanfattas också i ett faktablad. Allt når du via länken nedan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/Rekommendationer-for-att-forebygga-kikhosta-hos-spadbarn/

Klicka här för att läsa mer om rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn

Klicka här för att hämta faktablad om kikhosta hos spädbarn