Meningokockfall på scoutläger i Japan

Publicerad 17 augusti 2015

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ett stort scoutläger (Jamboree) har pågått i Japan med 30 000 scouter varav cirka 1900 svenskar. Våra scouter kom hem från den 9/8 till den 16/8. Skottland har meddelat invasiva meningokockfall serogrupp W bland hemvändande scouter. Under den nyligen gångna helgen har vi ett verifierat fall och ett misstänkt i Stockholm samt ett misstänkt fall i Västra Götaland. De misstänkta fallen har typisk klinik för meningokocksepsis. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten meddelat alla scoutkårer i Sverige att deltagare i lägret i Japan snarast skall söka sjukvård för att få profylax. I brevet uppmanas scouterna att söka infektionsklinik eller närmaste vårdinrättning. Profylax som rekommenderas är: I första hand Ciprofloxacin per oralt som engångsdos. Dosering till vuxna och barn över 20 kg: 500 mg xl x I. Barn under 20 kg: 250 mg eller 20 mg/kg x l x I. Ciprofloxacin bör inte ges till gravida kvinnor. Rifampicin kan användas vid överkänslighet mot ciprofloxacin. Dosering till äldre barn och vuxna: 600 mg x 2 x II. Barn l mån–12 år: 10 mg/kg x 2 x II. Barn yngre än en månad: 5 mg/kg x 2 x II. Rifampicin bör inte ges till gravida kvinnor. För gravida är förstahandsval av antibiotikaprofylax ceftriaxon 250 mg i engångsdos im eller iv. En alternativ profylaxmöjlighet till gravida är penicillin V, som dock inte avlägsnar meningokocker från svalget men som kan förhindra invasiv sjukdom. Penicillin V till gravida ges i sådant fall i dosen 1 g x 3 i 7–l 0 dagar. Anders Lindblom Smittskyddsläkare