Nationell hiv-kampanj 2015

Publicerad 2 mars 2015

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Aktuell kunskap om hiv ska minska stigma. Under hösten 2015 genomför Folkhälsomyndigheten en nationell informationsinsats om hiv i Sverige i dag.