Ny föreskrift om basal hygien

Publicerad 16 december 2015

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ny föreskrift från Socialstyrelsen om basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10). Från och med den 1 januari 2016 kommer den nya föreskriften om basala hygienrutiner i vård och omsorg att börja gälla. Den ersätter därmed den tidigare föreskriften SOSFS 2007:19. Föreskrifter är bindande regler!

Basala hygienrutiner anger den grundläggande nivån vid all vård, undersökning, behandling eller annan direktkontakt med patienter för att förhindra smittspridning och motverka vårdrelaterade infektioner. Nytt i föreskriften är bland annat krav på att underarmar och händer ska hållas fria från bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Som tidigare ska de även vara fria från armbandsur och smycken. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material. De nya reglerna kommer även att omfatta vårdpersonal som arbetar inom hemtjänst, särskilda boenden och vissa LSS-boenden.

Läs mer om de nya reglerna på Socialstyrelsens hemsida  http://www.socialstyrelsen.se/vardhygien