Pneumokockvaccination - reviderat PM

Publicerad 4 november 2016

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I enlighet med Folkhälsomyndighetens ändrade rekommendationer kring vaccination mot pneumokocker har vårt PM reviderats och uppdaterats.