Program hygienkonferens

Publicerad 10 oktober 2016

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dags för höstens hygienkonferens. Välkommen att anmäla dig.

Ämnen som tas upp på konferensen är bland annat tuberkulos, influensa, zikavirus samt utbrott av multiresistenta bakterier. Klicka här för att anmäla dig.