Reviderat dokument - BCG rekommendationer för vård- och omsorgspersonal

Publicerad 11 februari 2015

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Efter Socialstyrelsens revidering av dokumentet Rekommendationer om preventiva insatser mot tuberkulos, har vi bytt ut frågeformuläret och ändrat i algoritmen i Vårt PM BCG-rekommendationer för vård- och omsorgspersonal samt studerande – hälsokontroll – expositionsschema.