Screening av syfilis borttaget

Publicerad 25 maj 2016

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Smittskyddsläkarna i Sverige har gemensamt beslutat att inte ta syfilisserologi i samband med hälsoundersökning av asylsökande.

Anledningen är att den medicinska nyttan anses liten eller obefintlig. I Landstinget Dalarna kommer vi att följa detta beslut att inte rekommendera syfilisserologi som screeningprov vid hälsoundersökning. Vi tar därför bort denna rekommendation från vårt PM.