Smittrisk vid omhändertagande av asylsökande och flyktingar m.fl.

Publicerad 4 november 2015

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Folkhälsomyndigheten har nyligen gjort en riskbedömning av smittspridning från människor på flykt och kommit fram till att det aktuella flyktinginflödet till Sverige utgör en låg risk för smittspridning av ett antal relevanta infektionssjukdomar.

Mer finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida på länken http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21926/Manniskor-flykt-riskbedomning-smittspridning.pdf  

Risken för smittspridning av mässling anses låg. Smitta kan ändå ske så det är viktigt att känna till symtomen då förebyggande åtgärder kan behöva sättas in. Vid feber och oklara utslag bör sjukvården kontaktas för råd om handläggning.

Även risken för smittspridning av tuberkulos anses låg. Vid långdragen hosta, feber och viktnedgång bör sjukvården kontaktas för bedömning om det rör sig om tuberkulos.

Skabb har förekommit och det är viktigt att drabbade undersöks av sjukvården för att konstatera att det rör sig om skabb. Skabb smittar vid intim kontakt och det är sällsynt att smitta sker utanför familjen men en viss risk för spridning utanför familjen finns på anläggningsboende där de boende bor tätt tillsammans.

Övriga sjukdomar hos asylsökande och flyktingar, exempelvis diarrésjukdomar, ska omhändertas precis som hos andra personer.

Vi följer fortlöpande eventuell förekomst av smittsamma sjukdomar hos våra flyktingar och vid utbrott informerar vi om dessa och vidtar de åtgärder som behövs.