Översättningar smittskyddsblad, översättningar

Publicerad 10 juni 2014

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu finns Hepatit A och Hepatit E - patientinformation på engelska, publicerade.

Arbetet med översättningar av smittskyddsblad löper fortgående och läggs ut på hemsidan vartefter de blir klara. Klicka här för att komma till smittskyddsbladen och översättningarna.