Vinterkräksjuka

Publicerad 2 december 2015

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vinterkräksjukan börjar sprida sig i samhället. Vi kan med säkerhet säga att inom 2-3 veckor har den nått vården. Var uppmärksam på symtom såsom kräkningar och diarréer. I förekommande fall stäng dörren till patientrummet och handla som om så var fallet, till dess att motsatsen har bevisats.