STRAMA

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Astrid Danielsson

Ordförande Strama Dalarna

023-49 06 23 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Stramagrupper finns inom varje landsting och arbetar för rationell antibiotikaanvändning inom både öppen och slutenvård. På nationell nivå finns representanter för Strama som deltar i: -Nationell kompetensgrupp Strama som är en del av SKLs arbete med kunskapsstyrning -Stramanätverket, en frivillig sammanslutning av landets lokala Stramagrupper -Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete

Logotype för STRAMA i DalarnaLokala STRAMA-grupper finns inom varje landsting. STRAMA Dalarna bildades 2001 och arbetar både med öppen- och slutenvård. 
 


Aktuellt

Strama Dalarna inbjuder till utbildning!
Stramas kontaktläkare, kontaktsköterska (eller motsv.) och avdelningschef/verksamhetschef hälsas välkomna till utbildning: onsdagen den 9:e november i föreläsningssalen, CKF, Nissers väg 3, Falun. Klicka här för att se program samt anmälan.


 

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med rapporten Swedres-Svarm som innehåller fakta om antibiotikaanvändning och resistens hos både människor och djur.

Antibiotikaförskrivningen fortsätter att minska i landet och så även i Dalarna. Dalarna ligger på fjärde plats i landet vad gäller antibiotikaanvändning. Forskning visar att det finns ett samband mellan antibiotikaanvändning och resistensutveckling. Därför ska antibiotika bara användas när det behövs och gör nytta.

Det måste finnas tillgång till effektiva antibiotika för att vårda de svårast sjuka. Stramaarbete med uppsökande verksamhet, återkoppling av förskrivningsdata, utveckling av journalsystem och utbildningar har gett effekt. En framgångsfaktor anses vara att det sker reflekterande möten med deltagande av både sköterskor och läkare för att få en samsyn i frågor om handläggning av infektioner. Även möjlighet till att få ut diagnoskopplade förskrivningsdata anses viktiga.

Antibiotikaresistensen fortsätter att öka, främst då tarmbakterier som blivit resistenta (ESBL). I Sverige anmäldes nästan 9000 fall 2014, i Dalarna 180 fall. Även motståndskraftiga hudbakterier har ökat (MRSA). I Dalarna har fallen ökat från 34 stycken 2013 till 60 fall 2014. Hög antibiotikaanvändning kan selektera fram resistens men bristande vårdhygien kan öka spridning.

Det finns förbättringspotential inom landstinget att följa vårdhygieniska riktlinjer. Slutenvården måste minska sin användning av cefalosporiner och kinoloner som är extra resistensdrivande. Alla bör göra sitt bästa för att minska vårdrelaterade infektioner som ger lidande för patienter, förlängda vårdtider och ökade kostnader.

Länk till Swedres - öppnas i nytt fönster