Medlemmar Strama Dalarna

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom, ordförande Strama Dalarna, Smittskyddsläkare
Fiona Skogh, informationsläkare
Helena Ernlund, bitr smittskyddsläkare
Astrid Danielsson, läkare
Anders Berg, läkare, Barnkliniken, Falun
Göran Hedin, läkare, Laboratoriemedicin
Yin Hong, läkare Laboratoriemedicin
Anna-Karin Jonsson, läkare, Infektionskliniken, Falun
Marie Thelander, läkare, Laboratoriemedicin
Bodil Petersén, smittskyddssköterska
Nils Rodhe, distriktsläkare, Falu vårdcentral
Jakob Bergman, läkare, Medicinklinken, Falun
Steffen Dettman, läkare, GerRehab, Mora
Anna Jurland Ståby, distriktsläkare, Mora vårdcentral
Elisabeth Kallin, apotekare, Läkemedelsavdelningen
Inga-Lill Bakker Persson, förtroendetandläkare, Folktandvården
Birgitta Bondesson, sjukhustandläkare
Susanne Broneus, apotekare, Läkemedelsavdelningen
Olle Rydell, länsveterinär, Dalarna
Michael Marklund, kommunikatör, Kommunikationsavdelningen