Deltagare Strama Dalarna

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Astrid Danielsson, ordförande Strama Dalarna, bitr smittskyddsläkare
Anders Lindblom, Smittskyddsläkare
Fiona Skogh, informationsläkare
Anders Berg, läkare, Barnkliniken, Falun
Peter Hammarström, läkare, Medicin, Falun
Göran Hedin, läkare, Laboratoriemedicin
Nils Rodhe, distriktsläkare, Falu vårdcentral
Elisabeth Kallin, apotekare, Läkemedelsavdelningen
Anna-Karin Jonsson, läkare, Infektionskliniken, Falun
Helena Ernlund, läkare, Infektionskliniken, Falun
Inga-Lill Bakker Persson, förtroendetandläkare, Folktandvården
Per-Henrik Back, apotekare, Läkemedelsavdelningen
Maria Gradén, apotekare, Läkemedelsavdelningen
Michael Marklund, kommunikatör, Kommunikationsavdelningen