Sexuellt överförda infektioner (STI)

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Olle Hjärp

hiv/STI-samordnare

023-49 14 19 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

STI (sexually transmitted infections) är ett samlingsnamn för infektioner som kan överföras vid sexuell kontakt, t ex klamydia, gonorré, herpes, kondylom, hepatit B och hiv.

Gemensamt för flera av dessa är att man kan vara infekterad utan att ha några symtom. En smittad person kan därför föra smittan vidare utan att medveten om det. Några av STI-sjukdomarna är anmälningspliktiga enligt smttskyddslagen, vilket innebär att dessa fall ska anmälas till smittskyddsläkaren. Som patient har man rätt till kostnadsfri provtagning (även vid bara misstanke eller oro för) och kostnadsfri behandling. Man har även en skyldighet att medverka vid smittspårning så att partners/kontakter kan informeras och eventuellt provtas och behandlas om de är smittade.

Den vanligaste könssjukdomen i Dalarna är klamydia. Antalet klamydiafall i Dalarna ligger något under rikssnittet. Dessvärre är provtagningsfrekvensen låg i Dalarna, vilket är bekymmersamt. För att komma till rätta med detta behövs en ökad medvetenhet i befolkningen om infektionernas eventuella symtom och konsekvenser och ett fortsatt gott preventivt arbete inom hälso- och sjukvård, skolor och andra