Sexuellt överförda infektioner (STI)

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Pia Haqwinzon

Tf hiv/STI-samordnare

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

STI (sexually transmitted infections) är ett samlingsnamn för infektioner som kan överföras vid sexuell kontakt, t ex klamydia, gonorré, herpes, kondylom, hepatit B och hiv. Gemensamt för flera av dessa är att man kan vara infekterad utan att ha några symtom. En smittad person kan därför föra smittan vidare utan att medveten om det. Några av STI-sjukdomarna är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, vilket innebär att dessa fall ska anmälas till smittskyddsläkaren. Som patient har man rätt till kostnadsfri provtagning (även vid bara misstanke eller oro för) och kostnadsfri behandling. Man har även en skyldighet att medverka vid smittspårning så att partners/kontakter kan informeras och eventuellt provtas och behandlas om de är smittade.

Aktuellt

Föreläsning om "hiv och äldre"
Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige arrangerar halvdagsutbildning om hiv och äldre, tisdagen den 13:e november 2018. Utbildningen tar bland annat upp bakgrund, behandling och smittsamhet vid hivinfektion, hiv och åldrande samt om de äldreprojekt Hiv-Sverige startade under hösten 2016. Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till alla som genom sitt yrke kommer i kontakt med åldringsvård.

Utbildningen hålls på Galaxen i Borlänge, lokal Orion. Man kan välja mellan förmiddagspasset mellan 08:30-12:00 eller eftermiddagspasset mellan 13:00-16:30. Klicka här för att anmäla dig!

För ytterligare frågor, kontakta Pia Haqwinzon, tfn 023-49 07 85.

Välkommen!


 

Nu kan ideella organisationer på regional och lokal nivå söka verksamhets- och projektbidrag för hiv/STI-prevention 2019. Bidraget kan sökas av regionala och lokala ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Sista ansökningsdag är 11 september 2018. Besked om beslut kommuniceras i januari 2019. Klicka här för att läsa mer samt ansökan.