Kunskapsnätverket hiv/STI

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Olle Hjärp

hiv/STI-samordnare

023-49 14 19 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kunskapsnätverket hiv/STI - Mellansverige

Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/STI – Mellansverige. Nätverket bildades år 2008 och är ett av totalt sex kunskapsnätverk i Sverige. Syftet med Kunskapsnätverket är att finna möjliga samordningsvinster, ge STI-frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen. Målsättningen är att minska antalet hiv/STI-fall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter.

Kunskapsnätverkets organisation består av en arbetsgrupp kallad kärngrupp som utgörs av länens hiv/STI-samordnare samt en styrgrupp med fyra smittskyddsläkare och en enhetschef för folkhälsa och samhällsmedicin. Kärngruppen har arbetsmöten två dagar i månaden och styrgruppen träffas fyra gånger per år. Aktiviteter som nätverket genomför är bland annat utbildningar, inspirationsdagar, workshops och nationella informationskampanjer. Kunskapsnätverket finansieras av statliga medel via Smittskyddsinstitutet.