Nationell hiv-kampanj 2015

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Olle Hjärp

hiv/STI-samordnare

023-49 14 19 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Välkommen att veta mer om hiv idag. Aktuell kunskap om hiv ska minska stigma. Under hösten 2015 genomför Folkhälsomyndigheten en nationell informationsinsats om hiv i Sverige i dag. Syftet är att ge allmänheten en korrekt bild av hiv för att få stopp på stigmatiseringen och diskrimineringen av personer som lever med hiv.

 

Stora medicinska framsteg har gjorts sedan det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för snart 30 år sedan. Klicka här för att läsa mer om dagens behandling av hiv, hur den påverkar smittsamheten och livet för personer som lever med hiv. Genom olika material och tips kan ditt bemötande av patienter som ställer frågor om hiv inom hälso- och sjukvården bli ännu bättre.

Under hösten 2015 genomförde Folkhälsomyndigheten en nationell informationsinsats om hiv till allmänheten. Syftet var att öka kunskapen om situationen för den som bär på hiv och effekterna av dagens hivbehandling för att minska den stigma och diskriminering som finns av personer som lever med hiv. På så vis kommer också vården och bemötandet av personer som lever med hiv förbättras.

Informationsinsatsen genomfördes i två steg:

  • Första veckan i september genomfördes en kunskapshöjande insats riktad till primärvården. Syftet var att öka kunskaom om situationen för dem som bär på hiv och effekterna av den behandling som finns mot hiv i dag.
  • Från mitten av oktober till december påbörjades informationsinsatsen som riktar sig till allmänheten. Folkhälsomyndigheten genomför insatsen i samverkan med regioner, landsting, storstadskommuner och ideella organisationer. En särskild webbplats har skapats där allmänheten kan söka fakta om hiv.

Det här innehöll informationsinsatsen till allmänheten.

Informationen ger relevant, konkret och uppdaterad kunskap om hiv, hur hiv smittar och hur en effektiv behandling påverkar smittsamheten. Den belyste också vikten av att testa sig för att få behandling och hur det är att leva med hiv i Sverige idag. Den ger kunskap om hur viktigt det är att bli erbjuden och efterfråga hivtestning för att upptäcka en eventuell hivinfektion så tidigt som möjligt. Den talar om att den förväntade livslängden hos den som lever med hiv och har en välinställd behandling är jämförbar med livslängden hos den som inte har hiv.

Bakgrunden till informationsinsatsen.

I mitten av 1990-talet gjordes ett avgörande genombrott i den medicinska behandlingen av hiv. Genom att kombinera flera läkemedel kunde man hindra sjukdomsutveckling. Hiv är därför idag inte en dödlig sjukdom  utan en kronisk men behandlingsbar infektion.

År 2013 kom Smittskyddsinstitutets, numera Folkhälsomyndighetens, kunskaps- underlag ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion”. Publikationen sammanställer det aktuella kunskapsläget och fastslår utifrån vetenskapliga studier att risken för att hiv överförs sexuellt från en person med effektiv hivbehandling är mycket låg. Av den senast gjorda nationella undersökningen om kunskap och attityder till hiv (2011) framgår att okunskapen kring hiv och smittsamhet är stor hos allmänheten.

Andra undersökningar visar att det även inom hälso- och sjukvården finns brister i kunskapen om vad en hivinfektion innebär i dag. Det kan leda till en ogrundad rädsla för hiv och till diskriminering av personer som lever med hiv.

Eventuella frågor om informationsinsatsen besvaras av

Monica Ideström, monica.idestrom@folkhalsomyndigheten.se och Lennie Lindberg, lennie.lindberg@folkhalsomyndigheten.se.