STI-riktlinjer

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Pia Haqwinzon

Tf hiv/STI-samordnare

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Information om, och länk till STI-riktlinjer.

STI-riktlinjerna är reviderade. Den är främst avsedd att använda som nätupplaga då den innehåller många länkar vilket gör den mindre lämplig att skriva ut som ett dokument.  

Klicka här för att komma tilll STI-riktlinjer

För synpunkter på upplägg och länkar, kontakta Pia Haqwinzon