Smittspårningsutbildning

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Pia Haqwinzon

Tf hiv/STI-samordnare

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kommer du i kontakt med STI-diagnoser i ditt arbete? Då är det viktigt att du håller dig uppdaterad inom smittspårning. Vi erbjuder en kostnadsfri endagsutbildning, både för dig som redan är behörig smittspårare och för dig som ska jobba med smittspårning.

Smittskyddsenheten i samarbete med STI-mottagningen, Falu lasarett, anordnar smittspårningsutbildning

Genom att höja kvaliteten på smittspårningen kan vi minska antalet STI. All personal som handlägger och/eller smittspårar kring STI ska därför genomgå smittspårarutbildning, för att bli behörig smittspårare. Genom utbildningen får du den särskilda kompetensen som är ett krav för att du ska få arbeta med smittspårning av STI.

För dig som redan är behörig smittspårare är det viktigt att du håller dig uppdaterad, eftesom nya metoder och arbetssätt ständigt utvecklas. Utbildningen riktar sig därför till både till dig som är behörig smittspårare och för dig som ska bli.

Vi kommer bl a att gå igenom epidemiologi, diagnostik, smittskyddslagen samt en del om praktiskt smittspårningsarbete.

Efter genomgången utbildning får varje deltagare ett kursintyg samt ett exemplar av Socialstyrelsens handbok, ”Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner” för de som inte har den sedan tidigare. Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på för- och eftermiddagsfika, lunch bekostas av deltagarna själva.

Datum:                 Tisdagen den 5 december

Tid:                       09:00 (programmet startar 09:30)-16:00

Plats:                    Bibliotekets föreläsningssal, Falu lasarett

Klicka här för att anmäla dig OBS! Sista anmälningsdag är fredagen den 24/11.

Medverkande: Olle Hjärp, Karin Borgström, Karin Elving, Anders Lindblom, Helena Ernlund, Pia Haqwinzon.

Varmt välkommen!