Smittspårningsutbildning

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Maria Kivi

HIV/STI-samordnare

023-49 14 19 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kommer du i kontakt med STI-diagnoser i ditt arbete? Då är det viktigt att du håller dig uppdaterad inom smittspårning. Vi erbjuder en kostnadsfri endagsutbildning, både för dig som redan är behörig smittspårare för dig som ska bli.

Smittskyddsenheten i samarbete med STI-mottagningen, Falu lasarett, anordnar smittspårningsutbildning.  Genom att höja kvaliteten på smittspårningen kan vi minska antalet STI. All personal som handlägger eller smittspårar kring STI ska därför genomgå smittspårarutbildning, för att bli behörig smittspårare. Genom utbildningen får du särskild kompetens som ger dig behörighet som smittspårare.

För dig som redan är behörig smittspårare är det viktigt att du håller dig uppdaterad, eftesom nya metoder och arbetssätt ständigt utvecklas. Utbildningen riktar sig därför till både till dig som är behörig smittspårare och för dig som ska bli.

Vi kommer bl a att gå igenom epidemiologi, diagnostik, smittskyddslagen samt en del om praktiskt smittspårningsarbete. Program kommer inom kort samt även skickas till de som anmält sig.

Efter genomgången utbildning får varje deltagare ett kursintyg samt ett exemplar av Socialstyrelsens handbok, ”Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner” för de som inte har den sedan tidigare. Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på för- och eftermiddagsfika, lunch bekostas av deltagarna själva.

Datum:                 Tisdagen den 20 oktober

Tid:                       09:30-16:30

Plats:                    Bibliotekets föreläsningssal, Falu lasarett

Klicka här för att anmäla dig

Varmt välkommen!