Anmälningspliktiga sjukdomar

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Lista över anmälningspliktiga sjukdomar.

Allmänfarliga sjukdomar (Dessa sjukdomar är smittspårningspliktiga)

Campylobacterinfektion
Difteri 
Infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC)
Fågelinfluensa (H5N1)
Giardiainfektion  
Gonorré
Hepatit A-E   
HIVinfektion
Infektion med HTLV I eller II  
Klamydiainfektion
Kolera  
Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
Mjältbrand  
Paratyfoidfeber
Pest  
Infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
Polio  
Rabies
Salmonellainfektion  
Shigellainfektion
SARS (Svår akut respiratorisk sjukdom)  
Syfilis
Tuberkulos  
Tyfoidfeber
Virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nephropatia epidemica)

Anmälningspliktiga sjukdomar utöver allmänfarliga sjukdomar

Botulism
Brucellos
Infektion med cryptosporidum
Denguefeber
Echinokockinfektion
Infektion med entamöba histolytica
Infekton med enterobacteriacae vilken producerar extended spektrum betalactamase av karbapenemastyp (ESBL carba) 
Gula febern
Invasiv infektion b-hemolyserande grupp-A-streptokocker (GAS)
Invasiv infektion av haemophilus influensae
Harpest
Kikhosta
Legionellainfektion
Leptospirainfektion
Listeriainfektion
Malaria
MERS virusinfektion
Invasiv meningokockinfektion
Mässling
Papegojsjuka
Invasiv pneumokockinfektion
Påssjuka
Röda hund
Sorkfeber (nephropathia epidemica)
Stelkramp
Trikinos
Q-feber
Infektion med vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
Vibrioinfektion exkl. kolera
Viral meningoencefalit
Yersiniainfektion

Sjukdomar förutom allmänfarliga sjukdomar som är smittspårningspliktiga

Botulism
Brucellos
Infektion med cryptosporidium
Echinokockinfektion
Infektion med Entamoeba histolytica
Infekton med enterobacteriacae vilken producerar extended spektrum betalactamase av karbapenemastyp (ESBL carba) 
Kikhosta
Legionellainfektion
Listeriainfektion
Mässling
Papegojsjuka
Påssjuka
Röda hund
Trikinos
Infektion med vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
Vibrioinfektion exkl. kolera
Yersiniainfektion