Hälso- och sjukvård för vissa personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (papperslösa/gömda)

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Gunilla Apell

Barnkonventionsssamordnare

023-49 01 99 Skicka epost

Brigitta Hästö

Samordnare asylsjukvård

070-634 76 62 Skicka epost

Elisabet Franson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

070-595 98 25 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Lag om subventionerad sjukvård för personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd ges samma rätt till sjukvård som asylsökande personer.

Riksdagen har beslutat om en ny lag gällande från 1 juli 2013 innebärande skyldighet för landstingen att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Lagen innebär att landstingen är skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, d.v.s. vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Landstingen ges därutöver möjlighet att erbjuda vård, upp till samma nivå som för bosatta.

Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, d.v.s. subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Regeringen får meddela föreskrifter om vårdavgifter och avgifter för läkemedel enligt den nya lagen. Hälsoundersökningen och vård som sker med stöd av smittskyddslagen ska vara avgiftsfri.