Lagar

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Smittskyddslagen

Nuvarande smittskyddslag och smittskyddsförordning gäller sedan 1/7 2004. I och med denna lags införande skall även misstänkta fall anmälas. Dessutom har det nya begreppet smittspårningspliktiga sjukdomar införts. Detta innebär att man skall smittspåra vissa andra sjukdomar än allmänfarliga sjukdomar.

Anders Lindblom
Smittskyddsläkare