Information om mässlingsvaccination

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I flera europeiska länder pågår mässlingsutbrott. Länder med pågående utbrott är Frankrike, Danmark, Bulgarien, Schweiz, Spanien, Tyskland, Italien, Belgien, Serbien, Turkiet, Makedonien och Storbritannien. Totalt har 35 europeiska länder rapporterat mässlingsfall till WHO. I Rikshandboken barnhälsovård rekommenderas att ovaccinerade barn som är äldre än 6 månader, vaccineras mot mässling (normalt ges vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund på BVC vid 12–18 månaders ålder). Observera att barn som vaccineras före 12 månaders ålder även måste vaccineras med den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder.

Även vuxna som inte har haft sjukdomen eller inte har vaccinerats med två doser bör vaccineras med en dos före utlandsresa. För långvarigt skydd rekommenderas två doser med minst 28 dagars mellanrum.

Något enskilt mässlingsvaccin finns inte utan i stället ges vaccin mot mässling, röda hund och påssjuka (MPR). I Dalarna är M-M-RVAXPRO® upphandlat.