PM/riktlinjer

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Våra PM kommer att byta namn till riktlinjer och gradvis bytas för att få ett enhetligare utseende.

Blodsmitta

Stick- och skärskador och blodstänk

Hepatit B handläggning gravid kvinna och hennes barn

Hepatit B vaccination personal

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning

Rutin vid positivt hiv-test i Landstinget Dalarna

Diarré

Virusorsakad gastroenterit

Diarré hos vårdpersonal, efter utlandsvistelse

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning

Åtgärder vid tarminfektioner - lathund

Giardia - checklista för vårdcentral

Hygienrutiner i vården

Hygienregler för Landstinget Dalarna

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning

Legionellaförebyggande rutiner

PM disk- och spoldesinfektorer

Vårdhandboken

Hygienregler för behandling i badbassäng

Hygienrutiner för kommunal vård i Dalarna

Asyl- och migrantsjukvård

Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn

Latent TBC - PM och översättningar, Infektionskliniken

Använding av IGRA (Quantiferon) och PPD

Läkarundersökning av utlandsfödda barn

Mulitresistenta bakterier

Screeningundersökning avseende multiresistenta bakterier (MRB)

Handläggning vid multiresistenta bakterier - i öppen- och slutenvård

Smittspårningsbrev till patient med misstanke om MRB - fylls i manuellt

Smittspårningsbrev till patient med misstanke om MRB - fylls i på skärmen

Personal

Riktad hälsokontroll för tuberkulos gällande personer som skall börja studera eller arbeta inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt förskoleverksamhet

Diarré hos vårdpersonal efter utlandsvistelse

Hepatit B - vaccination av personal

PM Hud- och sårinfektioner

Stick- och skärskador och blodstänk

Tuberkulos

Riktad hälsokontroll för tuberkulos gällande personer som skall börja studera eller arbeta inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt förskoleverksamhet

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn

Användning av IGRA (Quantiferion) och PPD

Latent tuberkolos - PM, Infektionskliniken

Vaccination

TBE-vaccination - nya rekommendationer 2018

Pneumokockvaccination

Riktad hälsokontroll för tuberkulos gällande personer som skall börja studera eller arbeta inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt förskoleverksamhet

Hepatit B - vaccination av personal

Användning av IGRA (Quantiferion) och PPD

Vaccination av vuxna inför eller efter splenektomi

Vaccination av till Sverige inflyttade barn

Förebyggande åtgärder mot rubella vid graviditet


Övriga

Kikhosta