PM

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Blodsmitta

Stick och skärskador och blodstänk

Hepatit B handläggning gravid kvinna och hennes barn

Hepatit B vaccination personal

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning - lokala anvisningar

Diarré

Utbrott av gastroenterit på sjukhus

Virusorsakad gastroenterit inom vården

Hjälpreda vid bedömning av smittsamhet hos patienter med kräkningar och diarré

Diarré hos vårdpersonal, efter utlandsvistelse

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning - lokala anvisningar

Åtgärder vid tarminfektioner - lathund

Hygienrutiner i vården

Hygienregler för Landstinget Dalarna

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning - lokala anvisningar

Legionellaförebyggande rutiner

PM disk- och spoldesinfektorer

Vårdhandboken

Hygienregler för behandling i badbassäng

Hälsoundersökning av asylsökande

Hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn

Latent TBC - PM och översättningar, Infektionskliniken

PM- vid PPD brist

Läkarundersökning av utlandsfödda barn

Mulitresistenta bakterier

VRE - Handlingsprogram för vancomycinresistenta enterokocker

Screening avseende multiresistenta bakterier (MRB)

Handläggning av patienter med ESBL-bildande bakterier

MRSA - handlingsprogram för landstinget Dalarna

Smittsamma sjukdomar på vårdavdelning - lokala anvisningar

Smittspårningsbrev till patient med misstanke om MRB - fylls i manuellt

Smittspårningsbrev till patient med misstanke om MRB - fylls i på skärmen

Personal

BCG rekommendationer för vård- och omsorgspersonal

Diarré hos vårdpersonal efter utlandsvistelse

Handlingsplan för MRSA i Landstinget Dalarna

Hepatit B - vaccination av personal

PM Hud- och sårinfektioner

Stick- och skärskador

Tuberkulos

BCG rekommendationer för vård- och omsorgspersonal

TBC - handläggning av tuberkulos i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn

PM- vid PPD brist

Latent tuberkolos - PM, Infektionskliniken

Vaccination

Pneumokockvaccination

BCG rekommendationer för vård- och omsorgspersonal

Hepatit B - vaccination av personal

PM Stelkramps- och difteriprofylax

PM- vid PPD brist

Vaccination av till Sverige inflyttade barn