Vaccin mot säsongsinfluensa 2015/2016

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vaccin mot säsongsinfluensa 2015/2016

Nationell startdag för influensavaccinationskampanjen blir tisdagen 3:e november. För riskgrupper är influensavaccinationen gratis.

Till riskgrupper räknas:

 • Personer över 65 års ålder
 • Gravida i andra och tredje trimestern
 • Personer oavsett ålder med kroniska sjukdomar
 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom
 • instabil diabetes mellitus
 • kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • astma (för barn och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
 • extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 • flerfunktionshinder hos barn
 • Hushållskontakter och personal, som vårdar personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar                                                       

Enligt överenskommelse med intilliggande landsting ska personer som vistas i Dalarna och som tillhör en medicinsk riskgrupp, inte betala för influensavaccination de får i vårt län. Det avser både vaccinkostnad och stickavgift. Detta gäller personer från Gävleborgs, Västmanlands, Söderman-lands, Uppsala, Örebro och Stockholms län. 

Vaxigrip är upphandlat även i år.  Två av de tre ingående stammarna är nya för säsongen (A/H3N2 Switzerland och B/Phuket).  Förpackning om 10 förfyllda sprutor kostar 279.20 (varunr 010348). Endosförpackning kostar 27.92 (varunr 064733). Förpackning om 10 doser finns preliminärt att beställa från mitten av oktober.

För att få det avtalade priset måste beställning göras direkt hos VaccinService SPMSD (alltså inte längre via SBL Vaccin och heller inte via apotek). Enklast är att beställa vaccinet från deras hemsida http://www.vaccinservice.se/

Kundnummer ska anges. Har man inget sådant, kan man klicka på ”Bli kund” på deras hemsida. Vet man inte om enheten har ett kundnummer, kan man ringa på VaccinService 031-88 70 80.

Vid beställning ska ”Referens Fyrklövern” anges.