Smittskyddsanmälan privatmottagning och Företagshälsovård

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Smittskyddsanmälan skickas elektroniskt. Övriga blanketter måste skrivas ut och skickas per post.

Så här gör du en smittskyddsanmälan

Information för vårdgivare

SmiNet - Elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar

Anmälan görs enklast i SmiNet (ej via sjunet)
Varje anmälningspliktig sjukdom är kopplad till ett formulär med relevanta frågor för just den diagnosen och kan skickas elektroniskt via internet.

Hur gör man?

Din klinik, vårdcentral eller motsvarande behöver ett "Lösenord".
Kontakta pia.haqvinsson@ltdalarna.se ,023-490785 eller bodil.petersen@ltdalarna.se , 023-490784  för att erhålla ”Lösenord”. Det är inte personbundet, samma "klinik-ID" gäller alla inom Din klinik, vårdcentral, ungdomsmottagning etc.

Klicka sedan på: www.sminet.se/
Välj "elektronisk anmälan med login".

Ange:

  • Län 
  • Kliniktyp 
  • Kliniknamn
  • Lösenord="klinik-ID" (som Du får/fått av Smittskydd)

Välj diagnos, fyll i anmälan och tryck på "Skicka"
Du får en bekräftelse och möjlighet att skriva ut egen kopia, alternativt spara som PDF.

Hur gör man om man inte kan anmäla elektroniskt?

Klicka på: www.sminet.se/

Välj:

  • Elektronisk anmälan med blankett (kräver ej "klinik-ID").
  • Diagnos och fyll i anmälan på datorn.
  • Skriv ut och posta anmälan till Smittskyddsenheten, Falu lasarett, 791 82 Falun
  • Vid problem kontakta pia.haqvinsson@ltdalarna.se ,023-490785 eller bodil.petersen@ltdalarna.se , 023-490784. 

Du kan även välja:

  • Samma som ovan - men skriv ut en tom blankett.
  • Skriv ut och posta anmälan till Smittskyddsenheten, Falu lasarett, 791 82 Falun.