Svevac

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

SKL har tagit över ansvaret för Svevac fr.o.m. 2014-01-01. Support/helpdesk har tagits över av Inera.

Nu påbörjas arbetet med att få en säker inloggning på plats för Svevac. Under en övergångsperiod fram till 1 november kommer det vara möjligt att logga in precis som vanligt, även om inloggningssidan ser annorlunda ut. Support och helpdesk har tagits över av Inera. Klicka här för att komma till Ineras hemsida.

Det kommer finnas två möjligheter för säker inloggning; en för dig som finns med i katalogtjänsten HSA och har SITHS kort eller ett där du loggar in med ditt användarnamn-lösenord plus engångskod via mobiltelefon.

Varje vårdgivare behöver förbereda ny inloggning. Om du är osäker på vilket alternativ och när ny inloggning påbörjas hos din vårdgivare ta kontakt med din verksamhetsansvarige. Det är din vårdgivare som bestämmer tidplanen för när en ny inloggning är på plats hos er. Under hela övergångsperioden kan du logga in och använda Svevac precis som vanligt.

Mer information om vad som behöver göras inför och förberedelser för de olika alternativen finns i dokument här: http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Svevac/

Aktuella vårdgivareuppgifter för vårdgivare

Varje ansvarig vårdgivare behöver teckna personuppgiftsbiträdesavtal med Inera (inte varje sjuksköterska/läkare utan företrädare för landsting, kommun eller privat vårdgivare) för att Inera ska kunna ta över ansvaret att tillhandahålla vaccinationsuppgifter för anslutna enheter. Vi kommer att kontakta vårdgivare när avtalstexten är framtagen för undertecknande.

Kontakta gärna Susanne Andrén, susanne.andren@folkhalsomyndigheten för att informera om aktuella vårdgivareuppgifter så att vi når rätt person.

Sammanhållen vaccinationsinformation

Införandet av säker inloggning i Svevac är en del i det övergripande målet att alla vaccinationer registreras på sådant sätt att informationen kan finnas tillgänglig för invånare, vårdpersonal och myndighet. Svevac kommer vara ett av flera system som ska gå att använda för att nå sammanhållen vaccinationsinformation. Det ska även bli möjligt att ansluta Svevac till de nationella invånartjänsterna Mina vårdkontakter och Journal på nätet samt till den Nationella patientöversikten, NPÖ.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit över Svevac och de har gett Inera AB ansvaret för förvaltning och utveckling. Inera ägs av och har uppdraget att koordinera landsting och regioners e-hälsoarbete.


 

Klicka här för att komma direkt till Svevac

Klicka här för att komma till demoversionen av Svevac. Användarnamn: Demo Löseonord: Demo