Vaccination mot HPV

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

HPV är en förkortning för humana papillomvirus – virus som bland annat kan orsaka en kvarstående infektion i livmoderhalsen, vilken på lång sikt kan leda till cancer. Sedan 2010 ingår HPV-vaccination för flickor i det allmänna barnvaccinationsprogrammet för flickor födda 1999 och senare. På grund av en utdragen upphandlingsprocess kommer vaccinationerna igång först 2012. Upphandlingen har dock varit så lyckosam kostnadsmässigt att landstinget även kan erbjuda flickor födda 1993-1998 kostnadsfri vaccinering. För denna vaccinering har landstingen fått statsbidrag.

Vaccinet ges i tre doser inom ett år. Flickor födda 1999 och senare får vaccinet i skolan. När man kommit ikapp förseningen kommer det att erbjudas i årskurs fem. Flickor födda 1993-1998 erbjuds vaccinet i ett samarbete mellan skolan och landstinget. Flickor som ej får det i skolan är välkommen för vaccinering på sin vårdcentral.

De som redan är vaccinerade skall i nuläget ej vaccineras igen. På denna sida finns länkar till information om vaccinering mot HPV. På Socialstyrelsens och Smittskyddsinstitutets hemsidor finns mycket information, riktad både till sjukvårdspersonal och allmänheten. Här finns även den samtyckesblankett som skall lämnas till vaccinatören när den undertecknats av målsman.

Mer information kan komma att fyllas på, allteftersom den blir färdig. Flickor/ kvinnor som är äldre än 18 år och män som önskar vaccination vänder sig till sin vårdcentral, eller privat vaccinatör. Mot det fulla vaccinpriset och avgift för vaccination kan vaccin erbjudas i de flesta fall.

Agneta Romin
Överläkare Kvinnosjukvården