Frågor och svar om HPV

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
 • Jag har påbörjat vaccination med Gardasil av min dotter. Detta har vi fått betala själva. Ersätter landstinget den kostnaden nu i efterhand, när det blivit gratis?

 • Kan hon få den återstående dosen gratis?

 • Min dotter har redan fått två doser Cervarix. Kan hon få Gardasil tredje sprutan?

 • Vad är HPV?

 • Hur smittar HPV?

 • Kan alla få HPV-infektion?

 • Vad är HPV-vaccin?

 • Hur ges HPV-vaccin och vad kostar det?

 • Hur gott skydd ger HPV-vaccin?

 • För vem gör vaccination mot HPV mest nytta?

 • Varför ska inte vaccination av pojkar ingå i barnvaccinationsprogrammet?

 • Skyddar de vacciner som finns idag mot alla former av HPV?

 • Vilka biverkningar ger vaccinet?

 • Kan vaccinet vara farligt?

 • Pga debatten som förts i vissa medier är vi tveksamma till att låta vaccinera vår flicka mot HPV. Vi vill ha mer betänketid, och undrar om vaccineringen kan göras kostnadsfritt även senare?

 • Hur övervakas effekt och biverkningar?

 • Vad händer i andra länder?

 • Var kan jag bli vaccinerad?

 • Kan man bli vaccinerad efter sexualdebuten?

 • Kan man bli vaccinerad om man är gravid?

 • Kan pojkar vaccineras?

 • Kan vaccinering av unga flickor leda till tidigare sexualdebut?

 • Gör vaccinering att man inte behöver använda kondom?

 • Måste man gå på cellprovstagning om man vaccinerats?

 • Hur länge varar skyddet efter vaccinering? Kommer påfyllnadsdoser bli nödvändiga?

 • Jag har läst på en hemsida att det finns hundratals dödsfall kopplade till vaccinering med Gardasil. Vågar jag låta vaccinera min dotter?

 • Jag har läst i tidningen att Gardasil ökar risken för cancer? Varför skall jag då vaccinera mig?

 • Jag har börjat vaccinera mig med Gardasil, men det blev inte av att fullfölja vaccineringen. Hur kan man ta doserna egentligen?

 • Jag fick ont vid den första dosen. Brukar det bli värre vid den andra dosen?