Vaccinbrist

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I en bristsituation bör tillgängliga vacciner prioriteras till spädbarn, enligt den gemensamma rekommendationen från SKL och de båda myndigheterna. Spädbarn har störst behov av skydd mot de sjukdomar vi vaccinerar mot i nationella programmet. Detta gäller särskilt kikhosta där de allra yngsta spädbarnen löper störst risk att drabbas av svår och ibland livshotande sjukdom.

Folkhälsomyndigheten lägger löpande ut information om brist på vacciner. Uppkommen brist, som inte finns med på deras hemsida, lägger vi ut här nedan. 


Vaccinbrist 2018-07-18

Upphandlade vacciner:
Encepur finns åter för beställning. För att få en så god spridning på beställningarna som möjligt, har GSK infört en begränsning om max 200 doser per beställning. Det är vaccin avsett för en utländsk marknad. Barndoserna kommer från Österrike i endosförpackning, som innehåller en förfylldspruta med fast nål och har batchnummer 189031A samt med utgångsdatum 2019-02-28. Namnet på produkten är Encepur 0,25 ml für Kinder, men etiketterna är märkta enbart Encepur 0,25 ml. Vuxendoserna kommer från Baltikum i endosförpackning, som innehåller en förfylldspruta med fast nål och har batchnummer  193021E samt med utgångsdatum 2019-08-31. Märkningen och bipacksedeln är på estniska, lettiska och litauiska.

Tetravac finns nu åter i lager.

Ej upphandlade vacciner:
BCG-vaccin Japan (824937) finns tillgängligt via licens i 10-pack från Scandinavian Biopharma Distribution. Beställs från apotek.

Tuberculin PPD (414458, 414466) finns att beställa från Scandinavian Biopharma Distribution (10-pack) i engelsk förpackning men med svensk bipacksedel. Singeldoser kan beställas från apotek.