Vaccinbrist

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I en bristsituation bör tillgängliga vacciner prioriteras till spädbarn, enligt den gemensamma rekommendationen från SKL och de båda myndigheterna. Spädbarn har störst behov av skydd mot de sjukdomar vi vaccinerar mot i nationella programmet. Detta gäller särskilt kikhosta där de allra yngsta spädbarnen löper störst risk att drabbas av svår och ibland livshotande sjukdom.

Folkhälsomyndigheten lägger löpande ut information om brist på vacciner. Uppkommen brist, som inte finns med på deras hemsida, lägger vi ut här nedan. 


Vaccinbrist 2017-12-01 

Upphandlade vacciner:
Infanrix Hexa
prioriteras fortfarande till de små barnen.
Ambirix är fortfarande restnoterat och besked om när det åter kommer att finnas i lager, kan vi få i mitten av december. 
diTekiBooster kommer att åter finnas i lager vecka 49.  

Ej upphandlade vacciner: 
Bexsero
är fortfarande restnoterat och kommer förhoppningsvis finnas för beställning i januari. 
Rabipur är fortfarande restnoterat.
Verorab finns att beställa från Oriola.
BCG-vaccin Japan (824937) finns tillgängligt via licens i 10-pack från Scandinavian Biopharma Distribution. 
Tuberculin PPD (414458, 414466) finns att beställa från Scandinavian Biopharma Distribution (10-pack) i engelsk förpackning men med svensk bipacksedel.

Rabipur - rabiesvaccin

Tetravac - HBVaxPro