Vaccinbrist

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I en bristsituation bör tillgängliga vacciner prioriteras till spädbarn, enligt den gemensamma rekommendationen från SKL och de båda myndigheterna. Spädbarn har störst behov av skydd mot de sjukdomar vi vaccinerar mot i nationella programmet. Detta gäller särskilt kikhosta där de allra yngsta spädbarnen löper störst risk att drabbas av svår och ibland livshotande sjukdom.

Folkhälsomyndigheten lägger löpande ut information om brist på vacciner. Uppkommen brist, som inte finns med på deras hemsida, lägger vi ut här nedan. 


Vaccinbrist 2018 01 26 

Upphandlade vacciner:
HBVAXPRO vuxen
är restnoterat och det är fortfarande oklart när det åter finns att beställa.  Engerix B är inte upphandlat i Fyrklövern och är därmed dyrare. Det finns i lager hos GSK.  

Vaqta vuxen är restnoterat. Preliminärt kommer det att finnas för beställning i mitten av april. Havrix , som inte är upphandlat i Fyrklövern, är även det restnoterat. Det beräknas att åter finnas    i lager i början av mars. 

Twinrix är på väg att ta slut och kommer sannolikt inte finnas för beställning förrän i maj.

Synflorix är tillfälligt slut men beräknas åter finnas i lager i början av februari.  

diTekibooster är även det tillfälligt slut och det beräknas också komma i början av februari. 

Fluenz tetra är restnoterat och det oklart när det kommer att finnas tillgängligt för beställning igen.

Ej upphandlade vacciner:
BCG-vaccin Japan
(824937) finns tillgängligt via licens i 10-pack från Scandinavian Biopharma Distribution.


Tuberculin PPD
(414458, 414466) finns att beställa från Scandinavian Biopharma Distribution (10-pack) i engelsk förpackning men med svensk bipacksedel. 

Rabipur - rabiesvaccin

Tetravac - HBVaxPro