BCG

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

BCG-vaccin

Landstinget Dalarna har tillsammans med Fyrklöverlandstingen upphandlat BCG-vaccin. Avtalet gäller till 2016-12-30. Det upphandlade vaccinet är ”Freeze-dried glutamate BCG vaccine (Japan) for intradermal use”, vilket är det vaccin vi tidigare rekommenderat. Det är således detta vaccin som vi skall använda.

Vaccinet levereras i set med 10 ampuller BCG-vaccin och 10 ampuller utspädningsvätska. Varje ampull ger 1 ml (räcker till ca 9 personer över 1 år). Då det fortfarande råder brist på vaccin rekommenderas att tillräckligt med patienter samlas ihop vid varje vaccinationstillfälle så att varje ampull utnyttjas så mycket som möjligt. Vaccinet beställs via Tamro AB till lokala apotek och priset per set är 2 960 kr.

För vaccinet krävs licensansökan. Licensansökan skickas elektroniskt via TakeCare (klicka på "jordgloben" och välj KLAS). För exempel på hur ansökan ska fyllas i,  klicka här för att komma till Blankett för licensmotivering BCG vaccin.

Klicka här för att komma till produktresumé   (Summary of Product Characteristics) på engelska.

Prioriteringsordning vid brist på BCG-vaccin (Folkhälsomyndigheten)