Gula febern

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sanofi Pasteur MSD meddelar att Gula febernvaccinet Stamaril tillfälligt restnoterats i Sverige. Orsaken till restsituationen är att det inom Sverige skett en oväntad snabb ökning av efterfrågan av vaccinet som reseprofylax. Preliminär prognos är att leveranser av nya doser kommer att ske i slutet av november.