Förpackningar, kanyler

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vacciner som idag levereras med kanyl från GSK kommer successivt att få nya förpackningar utan kanyl, med start under hösten 2015.
Från och med v.40 kommer det att bli möjligt att kostnadsfritt beställa separata förpackningar med sticksäkra kanyler (Se varunummer i bifogad fil). Detta gäller oavsett om den befintliga förpackningen innehåller kanyl eller inte.
Med anledning av att GSK tar fram nya förpackningar för några vacciner, vill vi informera om att vissa förpackningar framöver kommer att ha ett annat varunummer samt EAN kod.
De nya, kommande förpackningarna innehåller inga kanyler till skillnad mot de förpackningar som idag finns på marknaden.

Klicka här för att öppna lista över berörda vaccinförpackningar och sticksäkra nålar med uppgifter om varunummer och EAN-koder.