HPV-vaccination

Stäng

Kontakt

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten, Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 07 85 smittskydd.dalarna@ltdalarna.se

Anders Lindblom

Smittskyddsläkare

023-49 23 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här finns information för anställda i Landstinget Dalarna om vaccinering mot HPV, humant papillomvirus. Ytterligare information för patienter finns på 1177 – Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer.

HPV är ett mycket vanligt virus och finns i fler än hundra olika typer. Några få kan orsaka cellförändringar, bland annat i livmoderhalsen. Dessa cellförändringar kan i sällsynta fall kan leda till livmoderhalscancer. Varje år drabbas ca 450 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer.
Eftersom HPV-virus sprids genom sexuella kontakter blir vaccineringen mest effektiv om den genomförs innan personen haft sex med någon. Men även den som haft sex tidigare kan ha nytta av vaccinering.
Vaccineringen ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och erbjuds via skolhälsovården i årskurs 5 till flickor födda 1999 och senare. Övriga hänvisas till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning.
Vaccinering med preparatet Gardasil erbjuds kostnadsfritt i Landstinget Dalarna till kvinnor t o m 26 år. Killar kan också vaccinera sig mot en avgift, de får då ett visst skydd mot kondylom och peniscancer, som orsakas av HPV.
Allvarliga biverkningar av HPV-vaccin är mycket sällsynta. Vaccinerna har använts i snart tio år av många miljoner kvinnor och biverkningarna är noggrant undersökta. Man har hittills inte kunnat visa någon ökad risk för någon allvarlig sjukdom hos de som är vaccinerade.
Eftersom vaccineringen inte innebär 100 % skydd mot cellförändringar och cancer, så rekommenderas även vaccinerade kvinnor att delta i den gynekologiska cellprovskontrollen.
Se ytterligare praktisk information om vaccineringen i HPV-vaccinering – Rutin för Landstinget Dalarna länken nedan.

Rutin för landstinget Dalarna - HPV-vaccination

Beslut gällande kostnadsfrihet HPV